Σάββατο, 15 Ιουνίου 2013

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του Κατηχητικού Οινόης σας ανακοινώνουμε με μεγάλη χαρά τη δημιουργία χορευτικών ομάδων ποντιακών χορών με  2  τμήματα:

Πρώτο τμήμα: παιδιά Δημοτικού/Γυμνασίου και  Δεύτερο τμήμα: παιδιά Λυκείου και Ενήλικες.                                

Η πρώτη συνάντηση ορίζεται για τις 30/6/2013 και ημέρα Κυριακή  στην αίθουσα εκδηλώσεων των Αγίων Νεομαρτύρων στις 6:00 μ.μ. για το Δημοτικό/Γυμνάσιο και στις  7:00 μ.μ. για το Λύκειο και τους Ενήλικες.
Παρακαλούμε θερμά να συμμετέχετε στις προσπάθειές μας για να μη ξεχαστούν οι παραδόσεις του λαού μας.
Χοροδιδάσκαλος:  Δημητριάδου  Σοφία 

                                                                           
                                                                           ΜΕ ΤΙΜΗ
        ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΟΙΝΟΗΣ  ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΟΥ