Σάββατο, 20 Ιουλίου 2013

Πλούσιες χώρες φτωχοί λαοί(ΒΙΝΤΕΟ)


Ενώ ο δυτικός κόσμος συνεχίζει να προοδεύει, ο τρίτος κόσμος αντιμετωπίζει φτώχεια, επιδημίες, πολέμους, μόλυνση του περιβάλλοντος, παιδική θνησιμότητα.
Πόσο φτωχές είναι όμως στην πραγματικότητα οι χώρες του τρίτου κόσμου και πόσο πλούσιες οι "ανεπτυγμένες"; Δείτε το παρακάτω Βίντεο, τα συμπεράσματα δικά σας.